BİLGE HAKAN

BİLGE HAKAN

BİLGE HAKAN

Hakkında

Büyük Ortadoğu Projesi Çöküyor
Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika'ya kör, sağır kaldığı dönemlerde Arapgir Postası'ndan ''Yıkılması Mukadder Bir İmparatorluk; Büyük Britinya'' başlıklı yazılar yazan cihanşümul Türkmen Kocası Fethi Gemuhluoğlu'dur. Fethi Gemuhluoğlu, Cezayir bağımsızlık hareketini Cihad-ı Ekber olarak selamlamakla yetinmez ve Fransa’nın yaptığı zulüm için “Bu utanç, onları çökertecektir” der açıkça. O’nun vatan tahayyülü, Cezayir “Fransa’nın iç sorunudur” deyip geçmesine izin vermez.

Nitekim Nuri Pakdil’de Gemuhluoğlu’nu anlattığı kitabı Bağlanma’da şöyle ifade etmektedir; “İstanbul’da da uzun uzun yürürdük: yeryüzünü fethe çıkar gibiydik: ‘Nasıl, bu toprağın altı, bizi, hepimizi birer sorguya çekmiyor?’ derdi, ‘Çünkü suçlu bir ulus bu’. Ulusumuzun tarihsel suçundan mutlaka arınacağına inanıyordu. 

Çocuklara derin saygısı buradan geliyordu sanırım: bir ağ örüyordu: emek ipiyle: onur iğnesiyle: tarihsel birikimimizin devinimsel kaynaklarından esinlenerek: bunları bize esinleterek: (‘Yeryüzü diyordu, ‘en çok şimdi gereksinim içindedir bu kaynaklara’).” Asla karamsar, kötümser değildir Gemuhluoğlu. Fecri kazipten gerçek şafağın müjdesini görür ve ilan eder ve biz tarihsel suçlarımızdan arındığımız kut'lu vakitlerdeyiz, Akdeniz'de, Ortadoğu'da, Afrika'da yeniden hakimiyet kurumaktayız. 
''YERYÜZÜNDE ALLAH'IN ADALETİYLE İLAHİ NİZAMI SAĞLAYACAK OLAN KUT'LU DEVLET YÜCE TÜRK-İSLAM HAKANLIĞI KURULUYOR. ALLAHU EKBER.''